हाम्रा केही ग्राहकहरू

factory-(1)
factory-11

हाम्रा केही ग्राहकहरू

यो हाम्रो जीएम र लर्कर मुस्लिम कपडा कम्पनीको जीएम थियो!